Fable overtar lederrolle i Starcraft2.no

Kjartan tok nylig avskjed med rollen som leder for SC2.no og jeg har blitt valgt som etterfølger.

Jeg er 30 år og er en lidenskapelig gamer. Jeg har også en sterk skaperglede og har startet mange prosjekter i løpet av min tid. Det jeg jobber med for tiden er GGWP.no hvor vi streamer, skriver nyheter og annet. Jeg har også startet Sc2portal.no som en søsterside til Sc2.no.

Jeg ble nylig kjent med dette miljøet, men er godt bevandret innen forskjellige gaming miljøer. Alt fra utvikling og hosting av rollespill til administrasjon og utvikling for FPS-miljøer. Starcraft internasjonalt fremstår som et meget modent og ambisiøst miljø. Deler av miljøet jobber hardt, tar konstruktiv kritikk og er innovative. Dette må vi fremme i Norge. Mange har mye de kan bidra med!

I Norge derimot føler jeg at vi mangler et godt fora for konstruktive bidragsytere. Starcraft2.no bør fylle den rollen, men det krever først og fremst at alle har tillit til organisasjonen og at det ikke kan stilles tvil ved dens integritet.

Kort fortalt: Det blir stilt tvil ved organisasjonen i dag. Flere føler seg satt i skyggen av de større navnene i Norge. Dette vil jeg få bukt med! Starcraft2.no skal bli en organisasjon hvor alle får lik sjanse til oppmerksomhet og profilering – så fremt kvaliteten de stiller med er god nok. Legger du sjelen i arbeidet så skal vi gjøre vårt beste for å fremme ditt arbeid!

Starcraft2.no skal bli en organisasjon hvor alle som har konstruktiv tilbakemelding blir hørt. Ingen skal komme i ettertid å si at de ikke har blitt hørt. Det må bli slutt på at ressurssterke personer i miljøet diskuterer seg i mellom i stedet for å bidra til det nettverket Starcraft2.no kan tilby. Det må også bli slutt på «skal ha»-holdningen. Det handler om å gjøre det som er best for seg selv og samfunnet! Vi er ikke store nok til at vi kan oppnå det vi ønsker hvis hver enkelt seiler sin egen sjø.

Fremtidig vekst
For å få en vekst trenger vi en sterk nøytral organisasjon med ambisjoner og mulighet til å gjennomføre endringer. Organisasjonen må kunne sette en profesjonell standard for resten av bransjen i Norge. Vi har så vidt skrapet overflaten for hva vi kan utrette innen Starcraft 2.
Målene jeg ønsker for Starcraft2.no er å skape gode bånd mot starcraft miljøet, likesinnede organisasjoner (barcraft, battlefield.no etc) og ikke minst media. Per i dag er det skremmende dårlig kommunikasjon i miljøet, men jeg mener man ikke kan peke finger og skylde på noen. Dette handler om manglende visjoner fra oss alle. Fremover skal vi ta fatt på dette problemet!
Nøkkelen er som sagt å knytte bånd med andre som kan spre det som skjer i miljøet, men det handler også om bedre informasjon innad i miljøet. Koordinerte events og gode rutiner for informering på kryss av organisasjoner er et minimum.

Endringer i strukturen for Starcraft2.no
Det vil bli opprettet eget styre og crew. Styre vil ha ansvar for et spesifikt område. Dette kan være redaksjonen, events, teknisk eller lignende. De vil delegere oppgaver til crew og til en hver tid ha oversikt over fremgang og være primus motor for videreutvikling og kvalitetssikring av hver enkel avdeling.
Crew vil være drivkraften i Starcraft2.no og det vil forventes regelmessige bidrag. Dette betyr i utgangspunktet at det konsekvent investeres noen timer per uke. Vi er selvfølgelig fleksible, men uten å kunne ha sikret arbeidskraft så vil vi komme til kort.
Det er en feiloppfatning at det ikke kan stilles krav ved dugnadsarbeid. Vi må gjøre det om vi ønsker å vokse, men om det stilles krav uten å gi næring til motivasjon og etablere visjon for fremtiden så vil man ikke oppnå det man ønsker.
Staben for Starcraft2.no trenger derfor vokse med en mange bidragsytere. Hvis du ønsker å bidra så er det bare å ta kontakt med oss!

Avslutningsvis…
… vil jeg si at jeg gleder meg til å se hva vi kan utrette i løpet av det neste året. Det er opp til oss å være modige nok til å investere tid i den lidenskapen vi har for dette spillet og miljøet!
Viktigst av alt er: Har du noe å bidra så kom til oss! Vi vil sette Norge på kartet og da trenger vi hjelp fra deg!

Mvh
Torgrim «Fable» Ruud
Leder Starcraft2.no

Legg igjen en kommentar